Producent naturalnych lodów klasy premium

Stacks Image 295
Dystrybucja
Nasze lody konfekcjonowane są w znormalizowane, 5 litrowe, plastikowe euro-kuwety. Lody przeznaczone są do  porcjowania.
Stacks Image 296
Dowóz
Lody dowozimy do naszych współpracowników specjalistyczną chłodnią na koszt naszej wytwórni.
Stacks Image 297
Doradztwo
Naszym współpracownikom udostępniamy każdą wiedzę specjalistyczną niezbędną do uruchomienia i prowadzenia  małych punktów sprzedaży lodów jak i dużych Salonów Lodowych.
Stacks Image 298
Szkolenia
Nieodpłatnie szkolimy w zakresie sanitarnym, jak również z zakresu optymalizacji sprzedaży lodów.
Stacks Image 299
Sprzęt do sprzedarzy
istnieje możliwość nieodpłatnego zapatrzenia naszych kontrahentów w niezbędny sprzęt:
  • witryny mroźnicze do przechowywania i sprzedaży lodów
  • szafy mroźnicze do przechowywania zapasu lodów
  • drobny sprzęt niezbędny przy sprzedaży (np. gałkownice, podstawki, magazynki na rożki)
  • akcesoria do sprzedaży lodów (dekoracje cukiernicze, gadżety)
  • specjalistyczne kioski do sprzedaży lodów - w wypadku, gdy kontrahent nie dysponuje
  • odpowiednim lokalem, a posiada dobrą lokalizację

Zapraszamy do zapoznania się
z asortymentem lodów


ZAPYTANIE OFERTOWE

Jestem właścicielem firmy produkującej lody gałkowe.
W związku z realizacja projektu pt:

„Podniesienie konkurencyjności Wytwórni Lodów VITO poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i know – how do rozpoczęcia produkcji lodów naturalnych”;

Oś priorytetowa/działanie/schemat: MRPO 2007-2013,
Oś Priorytetowa: 2. Gospodarka regionalnej szansy;
Działania: 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – mikroprzedsiębiorstwa;

zwracam się do Was z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie poniżej wymienionych maszyn i urządzeń do produkcji lodów naturalnych, według zamieszczonej poniżej listy zapytań ofertowych: